Gemeente Zedelgem is een criminele organisatie

Toen ik geen antwoord kreeg op mijn vorige brief, besloot ik om onderstaande brief af te leveren aan het onthaal van ©GEMEENTE ZEDELGEM.

Je kan deze hier downloaden in pdf formaat.

Hier en hier vind je de foto’s en namen, inclusief adressen en contactgegevens van de schuldigen. Zij worden bij deze dan ook formeel beschuldigd van fraude, diefstal, afpersing, samenzwering, slavernij en bendevorming.

Een mens is liefdevol, heeft empathie, compassie en is integer. Die bovenvermelde individuen zijn geen mensen. Laat staan dat ze een hart zouden hebben. Het zijn omlaaggevallen hersenloze incompetente ordervolgende robotten met een veel te groot ego die nog nooit gehoord hebben van logica, menselijkheid of empathie, die werken voor een criminele organisatie voor en in het belang van enkele heel duistere Satanische pedofiele, kindermoordende figuren die niets liever willen dan gehoorzame hersenloze slaven ipv vrije nadenkende mensen. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in het welzijn van hun medemens. Enkel in macht, geld, prestige, imago en andere onzin. Ze zijn zeer zwaar mentaal gestoord, psychopathisch en levensgevaarlijk en behoren bijgevolg alleen maar thuis in de zwaarste psychiatrische gevangenis.

Hun bewustzijn, als dat er al is, lijkt de afgelopen decennia weggelopen te zijn in ieder afvoerputje van vrijwel iedere instantie. Ze reageren daar, als dat al gebeurt, alsof ze op hun eigen facebookpagina zitten en of het om hun eigen portemonnee gaat, niet beseffend dat ze worden betaald door dezelfde mensen die hen nu om hulp vragen.

De drie bovenstaande alinea’s blijven staan tot ik al mijn bezittingen onbeschadigd terug heb.

Om alles wat zij gestolen hebben terug te kunnen kopen, is er veel geld nodig. Klik hier om een gift te doen.

Advertenties

Poging tot slavernij door © GEMEENTE ZEDELGEM (deel 3)

Enkele weken na dat commissaris Alain Van Acker de brief uit deel 2 ontving, belde hij mij op. Hier kan je de opname beluisteren.

Nadien bezorgde ik deze tweede brief aan het onthaal van de fictieve gemeente zedelgem.

Deze brief kan je ook hier downloaden.

Het moge duidelijk zijn dat ze bij die gemeente nog nooit gehoord hebben over logica. Ofwel mogen ze gewoon niet logisch nadenken. Ze moeten namelijk orders opvolgen. Het zijn robotten die er uitzien als mensen en geen echte mensen.

Als iemand uit huis wordt gezet, dan is dat meestal omdat die de huur niet kan betalen. Hoe zou die dan de kosten van die uithuiszetting wel kunnen betalen?

Meer info over de werking van een trust, lees je hier.

In de brief hierboven wordt verwezen naar bijlage 2 en bijlage 3.

Poging tot slavernij door © GEMEENTE ZEDELGEM (deel 2)

Kort na het ontvangen van de brief van ©GEMEENTE ZEDELGEM ontving ik deze brief ondertekend door Commissaris Alain Van Acker van Politie Het Houtsche:

brief van politie ivm bezittingen

Toen ik na twee maanden nog geen inhoudelijk antwoord kreeg na afgifte van mijn vorige brief aan iemand van ©GEMEENTE ZEDELGEM, besloot ik om een brief te schrijven als antwoord op bovenstaande. Die vind je hieronder.

brief aan politie het houtsche ivm bezittingen (1)brief aan politie het houtsche ivm bezittingen (2)brief aan politie het houtsche ivm bezittingen (3)brief aan politie het houtsche ivm bezittingen (4)

Ik ben eens benieuwd wat commissaris Alain Van Acker zal doen. Ik hoop dat hij er voor kiest om mens te zijn.

De bijlagen waar ik naar verwijs vind je hieronder:
bijlage 1: zie brief bovenaan, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4.

De volledige brief kan je ook hier lezen.

Poging tot slavernij door gemeente Zedelgem

Begin deze maand stuurde ik deze mail naar iemand die bij de technische dienst van het vermeende bedrijf GEMEENTE ZEDELGEM zou werken:

“Goeiedag Ulrike

Ik heb begrepen dat de inhoud van mijn caravan bij jullie opgeslagen ligt sinds ca 2 weken.
De kans bestaat dat ik dit komende dinsdag kom ophalen.

Het lijkt mij zeer logisch dat de opdrachtgever de rekening hiervoor betaalt, ongeacht wie dat is. Zo zou het moeten werken.
Mocht je mij dwingen om die te betalen onder dreiging van het niet meegeven van mijn bezittingen, waar ik trouwens geen enkele toestemming voor geef, dan zal die betaling in elk geval onder alle voorbehoud zijn en gezien worden als een voorschot welke ik hoe dan ook zal
terugvorderen van de opdrachtgever.

Verwijzingen naar eender welke regelgeving in welke vorm en van welke aard dan ook, worden niet aanvaard als uitleg of excuus.

Grtz
ruben; van het huis decloedt
levend op een stuk land gekend als België
living on a piece of land known as Belgium”

Na wat heen en weer gemail kwam deze brief te voorschijn:

brief-technische-dienst-zedelgem-bezittingen

En dit is mijn antwoord daarop:

brief-aan-gemeentebestuur-zedelgem-bezittingen-1brief-aan-gemeentebestuur-zedelgem-bezittingen-2brief-aan-gemeentebestuur-zedelgem-bezittingen-3

In de komende dagen verwacht ik een reactie. Gebeurd dat niet, dan ga ik ter plaatse eens horen.

De meeste overheden zijn ordinaire omhooggevallen slavendrijvers

tekst-overheid

Het zelfde geldt vooral voor RVA en VDAB.

In een vorig artikel schreef ik dat ik van VDAB een brief kreeg. Hieronder het vervolg.

Uiteraard ging ik niet in op die eenzijdige oproep. Ik heb weinig zin om mee te werken met fraudeurs. Enkele maanden nadien kreeg ik een oproep om voor een verhoor bij de controledienst te verschijnen. Met dit als mijn reactie daarop.

Een kleine twee weken later ontving ik deze brief. Uiteraard reageerde ik hier op.

Toen kwam de RVA op het toneel met deze brief. Ook hierop stuurde ik een reactie.

Onlangs kreeg ik dan deze en onderstaande brief. Per email omdat ik toen al vertrokken was uit Balen.

Nu mogen die omhooggevallen gehersenspoelde kiekens eens uitleggen waar ze het lef vandaan halen om dergelijke dreigende en dwingende taal te gebruiken. Ik laat mij door niets of niemand bedreigen of dwingen. Laat staan mij de les spellen. Dit artikel is het gevolg van hun acties.

Het voordeel dat ik nu heb is, dat ik nu niets meer kan verliezen. Dus wie heeft er nu gewonnen?

Oh ja, ik ben verhuisd. Mijn tijdelijke verblijfplaats maak ik niet publiek. Er zijn slechts een aantal mensen die weten waar ik verblijf, en dat wil ik voorlopig zo houden.  Wie mij financieel wil steunen, kan dit hier doen.

Karma is a bitch

Kafka in actie

Het begon allemaal met deze mail die ik ontving op 29 oktober 2015 A.D.:

“Op 9.10.2015 verliet u St. Amandus te Beernem. U liet me weten dat u tijdelijk met uw woonwagen verblijft in (adres Y). U lichtte me tevens in dat deze woonwagen gestationeerd is bij particulieren.

Naar aanleiding van uw nieuwe feitelijke verblijfplaats te Balen heb ik uw dossier  besproken met onze directie. Het lijkt ons aangewezen dat u een aanvraag referentie adres bij OCMW Balen zou indienen daar dit volledig aansluit bij uw huidige feitelijke situatie te Balen.  Mag ik u dan ook vragen om u te richten tot het OCMW Balen?

Gezien uw nieuwe feitelijke situatie zijn wij dan ook genoodzaakt om uw referentie adres Aartrijkestraat 11A, 8820 Torhout te laten schrappen in de eerst volgende raadzitting 19.11.2015.”

Tot zover niets aan de hand. Als ik niet meer in Torhout verblijf, dan lijkt het mij ook vrij logisch dat ik het referentie adres elders zet.

Kort nadien op 18 november 2015 A.D. stuurde ik deze brief naar het gemeentebestuur. Hieronder staat hun antwoord:

brief gemeente balen referentie adres 4-12-2015

Als antwoord hierop stuurde ik een tweede brief. Toen werd het stil.

Tussen aanvraag om inschrijving en de start van onderzoek daarnaar mogen volgens hun regels slechts 8 dagen zitten. Hier gaat de gemeente dus al in fout. Ze hebben minstens 2 weken gewacht eer ze een brief terugstuurden. Wanneer ik mijn tweede brief stuurde, wist ik dit nog niet.

Op 5 januari stuurde ik deze mail naar het plaatselijke politie kantoor:

“Goeiedag

Op 4/12/2015 stuurde ik deze SMS naar wijkagent Hervé Mertens:
“Goeiedag. Zopas kreeg ik een brief van het gemeentebestuur ivm inschrijving op referentie adres waarin stond dat ik met u een afspraak diende te maken. ruben decloedt”

Tot op heden heb ik hem daarvoor nog niet gezien.

Ik heb hem daarover telefonisch aangesproken. Blijkbaar laat hij dat afhangen van de betaling van een onmiddellijke inning.
Beide zaken staan volledig los van elkaar.

Voor die onmiddellijke inning teken ik bezwaar aan. De aangetekende zending daarvoor ligt klaar om verstuurd te worden.”

Waarop hij antwoorde dat hij “tot dusver nog geen officiële (document vastelling via bevolkingsdienst) aanvraag tot inschrijving op Hoogschoors bekomen” heeft.

Na enkele mails heen en terug kwam deze tevoorschijn:

“Zonet heb ik een bericht gekregen van de dienst bevolking dat een onderzoek tot inschrijving ! niet als referentieadres onderweg is.

Dwz. kan ik jou aantreffen op Hoogschoors 2 zal jij er ook effectief worden ingeschreven bij mevrouw A en meneer B of zij dit nu willen of niet.

Wat jou caravan betreft, best zo spoedig mogelijk een andere plaats zoeken, staat nu op gemeentegrond (takeling na 7 dagen te tellen vanaf vandaag).”

Voor mijn eigen veiligheid heb ik die dan ook verzet. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik mijn strijd voor mijn vrijheid opgeef.

Onlangs ben ik dan opnieuw naar het OCMW geweest. Daar vertelde men mij dat er op 8 dec vorig jaar een verzoek tot schrapping van mijn referentie adres in Torhout werd ingediend. Van een schrapping is tot op heden nog niets in huis gekomen. Maar dat kan snel veranderen.

Een nieuw referentie adres is volgens dat zelfde OCMW in mijn situatie niet mogelijk. Ik trek niet rond en ben ook niet dakloos. Ook ben ik geen schipper.

In de grondwet lezen we dit:

“Art. 23
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid :
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.”

Een recht is volgens mij nog altijd onvoorwaarelijk en onvervreemdbaar.

20151010_150927Als ik bewust kies voor een bepaalde levensstijl, dan vind ik dat dit geen invloed mag zijn op een inkomen die van een overheidsinstantie komt, laat staan op het verkrijgen van een referentie adres. Zij beweren dat ik moet rondtrekken om in aanmerking te komen voor een referentie adres. Enkele keren per jaar veranderen van plaats is voor mij ook rondtrekken. Ik moet volgens hen in een mobiele woning verblijven. Een caravan is per definitie mobiel zolang dat die verplaatsbaar is. Mijn caravan/woonwagen voldoet daaraan. Ik snap hun redenering totaal niet. Dan is er nog iemand die eist dat mijn caravan en auto moeten geregistreerd staan. Daar zal ik zelf wel over beslissen. Het is mijn privé bezit, geen staatseigendom.

Binnenkort wil ik opnieuw zelfstandig worden via een starters bvba. Ik heb nergens wetgeving gezien die mijn verbied om zoiets op te starten als mijn persoon geen “officieel” adres heeft. Voor alle zekerheid heb ik daarover info gevraagd aan Unizo.

Veel van die overheidsrobotten kennen blijkbaar alleen het antwoord: “Het is de wet.” Wetten, decreten en andere geschreven regels zijn ideeën van een klein groepje individuen die ze vervolgens opdringen aan het volk onder dreiging van geweld als het volk niet gehoorzaamt. Dat is nu net een eigenschap van slavernij.

Het plaatselijke gemeentebestuur verzoek ik om mijn persoon alsnog een referentieadres toe te kennen. Mijn menswaardig leven hangt er van af.

Mochten ze daar niet toe bereid zijn, dan zie ik mij genoodzaakt om ergens een stuk bouwgrond te huren (bij voorkeur in of rond Mol of Balen) met de bedoeling om het later dan te kopen. Liefst groot genoeg om mijn eigen voedsel te kunnen kweken. 500 m² lijkt mij het absolute minimum.

Ik wil vooruit met mijn leven, niet achteruit. Als ze mijn persoon niet willen inschrijven in het bevolkingsregister, dan schiet er voor mij alleen nog een leefloon of iets dergelijks over, of zelfs helemaal niets. Moet ik dan creperen misschien? Nee toch.

Van de bewoners op het adres waar ik een referentie adres vraag, heeft slechts de man een uitkering, de vrouw heeft een enkel inkomen. Als ik een domicilie adres vraag op dat adres, dan schaad ik hen én mezelf. Dat wil niet.

Volgens het internationaal gewoonterecht, die ook in Belgie van toepassing is, is het niet netjes om iemand op wat voor manier te schaden. Tenzij uit zelfverdediging.

Het wordt hoogtijd dat die robotten een keer toegeven dat ze verkeerd bezig zijn. En dat ze de verkeerde meester dienen.

Het moge overduidelijk zijn dat de overheid totaal niet inzit met het welzijn van de eigen bevolking. Ze doen alsof dat wel zo is, maar in werkelijkheid wordt je compleet uitgeperst.

Mijn geduld en grens is bereikt. De volgende keer ben ik niet zo vriendelijk. Ik hoop voor hen dat er geen volgende keer moet komen.

government fighting population Noam Chomsky