De werkelijke betekenis van het woord “openbaar”

Geschreven door rené vissers

Zoals reeds vaak uitgelegd zijn kerk, staat, rechterlijke macht, politie, enz. allen private franchisenemers van het mondiaal Roman Empire (RKK).
Zij vormen samen de mondiale schaduwregering die ons allemaal in hun macht heeft.
Het blijkt nodig te zijn keer op keer weer te herhalen dat de schaduw waarover zij regeren niet jou betreft maar het trustfonds wat zonder je medeweten is gevestigd op je eigen dode nageboorte die door kerk en staat als volwaardig menselijk persoon wordt beschouwd en waaraan zij alle zaken waarover zij heerschappij hebben, hebben toegeschreven en jou als familielid van de dode moederkoektweeling daaraan als verantwoordelijke borg hebben gesteld.
openbaar ministerie logoVeel mensen vragen zich af wat precies wordt bedoeld met het woord “openbaar” omdat in rechtbanken en andere openbare gebouwen veelal geen sprake is van openbaarheid en zij hun eigen private huisregels er op na houden. Hoe komt het dat men daar b.v. niet mag filmen en het mensen vaak verboden wordt om zaken die zich in die gebouwen afspelen in de openbaarheid te brengen ?
Daar wil ik graag wat meer duidelijkheid in brengen want het brengt vele mensen in verwarring en leid vaak tot veel ergernis en frustratie.
Zoals gezegd regeert de overheid niet over jou maar over je schaduw je dode nageboorte/moederkoektweeling die niemand als privaat eigendom heeft geclaimd en die kerk en staat in trustbeheer hebben genomen. Die moederkoek tweeling heeft dezelfde naam als jij met dat verschil dat die naam het karakter heeft van een dode corpus/corporatie en dus in Hoofdletters wordt geschreven of afgeleidde daarvan. Jij bent hoewel deze moederkoektweeling hetzelfde DNA heeft en dezelfde naam draagt als jij dus niet deze persoon maar een naast familielid van deze persoon die verantwoordelijk is gesteld voor de zaken die door de schaduwregering aan het moederkoekkindje worden toegeschreven.
Om nu vast te kunnen stellen dat jij familielid bent van het moederskindje moet de ambtenaar van de schaduwmoederkoekregering figuurlijk de kist waarin dat kindje ligt opgebaard even openen om te verifiëren of je wel echt familie bent van elkaar.
De baar waarin de documenten van je dode moederkoektweeling liggen opgebaard moet dus even worden geopend en het is precies dat wat de overheid en de rechterlijke macht en de rest van de commerciële criminelen van kerk en staat bedoelen met het woord “openbaar”!

Openbaar betekent dus niet noodzakelijk publiekelijk.

don’t forget !!!

Advertenties