Is privé eigendom of privé bezit belastbaar?

Definities

Definitie van bezit (Bron): bezit / bezitten / bezat Fr.: possession : vermogensrecht – het houden of het genieten van een zaak die wij in onze macht hebben of van een recht dat wij uitoefenen, hetzij in persoon, hetzij door een ander die in onze naam de zaak in zijn macht heeft of het recht uitoefent. Art. 2228 B.W. – Zie ook: hierarchische verhouding eigendom nadere verklaring revindicatie / revindiceren

Definitie van eigendom (Bron): eigendom Eng.: property : zakenrecht – meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Onteigening van grond~ kan alleen onder zeer strenge voorwaarden plaatsvinden. Art. 1 Boek 5 BW en 14 Grondwet – Zie ook: hierarchische verhouding houderschap / detentie onderdeel blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom niet gelijk aan geestelijk eigendom onderdeel volle eigendom

Het is dus niet omdat je iets in bezit hebt, dat je ook eigenaar bent. Iets in bezit hebben is dus iets in gebruik hebben.

Belastbaarheid van eigendom en bezit

Privé eigendom en privé bezit zijn niet belastbaar. Niet voor personen en zeker niet voor mensen. Als een persoon er toch voor betaalt, dan is het omdat het eigendom niet van die persoon is. Voor een mens is niets belastbaar omdat de fiscus enkel personen kent.

Een stuk grond is nooit eigendom van eender wie. Om de eenvoudige reden dat planeet aarde nooit een stukje van haar verkocht heeft. En deze planeet heeft geen eigenaars. Mocht je toch denken dat je eigenaar bent van een fysiek stuk grond, dan daag ik je uit om dat te bewijzen. Het enige wat je kan bewijzen is dat je een stuk papier in handen hebt met een omschrijving (= tekst) van een stuk grond dat je alleen maar op een kaart (=tekening op papier) kunt vinden. En die omschrijving is eigendom van een persoon (= tekst). Een stuk grond kan je alleen maar gebruiken en er op leven. Dus een stuk grond kan hooguit je bezit zijn.

Tenslotte kan een persoon (= tekst = 2D) geen eigenaar zijn van een fysiek voorwerp (= 3D). Dat is ook de reden waarom een deurwaarder (= titel = tekst) alles wat die ziet in beslag kan nemen. Zij gaat er namelijk van uit dat jij een natuurlijk persoon bent.

Waarom betaal je dan personenbelasting? Voor het gebruik van die natuurlijke persoon die de naam gekregen heeft, die oorspronkelijk voor jou bedoeld was. Je betaalt eigenlijk huur voor die naam. De staat heeft eigenlijk de auteursrechten op die naam. Die persoon is eigendom van de staat. Alles wat je op naam zet van die persoon wordt dus automatisch eigendom van de staat. Belastingen zijn eigenlijk niets anders dan huurgeld. Uiteraard zal de fiscus dat niet toegeven.

Mocht je na het lezen van bovenstaande nog interessante informatie hebben, die van pas kan komen om uit de matrix te stappen, dan kan je die via het contactformulier bezorgen.

Advertenties

2 gedachten over “Is privé eigendom of privé bezit belastbaar?”

  1. Mag ik je vragen om via het contactformulier een mail te sturen. Er is een oplossing voor maar dat zet ik niet online. Ik heb je ook een vriendschapsverzoek verstuurd op facebook.

    Like

Reacties zijn gesloten.