Wetten en meningen

Op wikipedia lezen we een mogelijke omschrijving van “wet”. Dat is de definitie dat de schrijvers van “de wet” er aan geven.

Crucial vote on a new round of unpopular austerity measuresDus een groepje mensen in een gebouw, vaak parlement genoemd, bepaalt of meent wat er al of niet (moet) gebeuren en noemen die bepaling of mening dan “wet”. Veel mensen denken dat dit zo hoort. Elke zoveel jaar wordt een klein groepje mensen aangeduid om in naam van de hele bevolking beslissingen te nemen. Dat noemt men verkiezingen. Meer daarover in een volgend artikel.

Wat ik mij afvraag is waarom die bevolking al die beslissingen niet zelf kan nemen, ipv dit over te laten aan een klein groepje mensen? Als je gaat stemmen, dan moet je het doen met dat kleine groepje mensen in dat grote gebouw. Je moet dan doen wat zij jouw opdragen of je er nu mee akkoord gaat of niet. En als je niet doet wat men jouw opdraagt, dan dreigt men met geweld. Dat klinkt als slavernij.

Wat dat kleine groepje mensen bepaalt is slechts een mening. Een mening wordt pas wet voor diegene die daar, al of niet bewust, mee akkoord gaat. Wie gaat stemmen, gaat automatisch akkoord met alles wat dat kleine groepje te zeggen en te schrijven heeft.

Ik hoor ook regelmatig het excuus: “Dat hebben we immers zo met elkaar afgesproken.” of “Wij hebben hen die bevoegdheid gegeven.” Is dat zo? Waar haalt dat kleine groepje mensen het recht vandaan om te bepalen hoe jouw leven verloopt? Heb jij het recht om te bepalen hoe het leven verloopt van je buurman? Of omgekeerd? Als jij dat recht niet hebt, dan kan je dat recht ook niet geven aan een ander, ook niet aan iemand die zich politieker noemt. Iedereen is namelijk gelijk in rechten en waardigheid geboren. Ook een bevoegdheid kan je pas aan en ander geven als je zelf die bevoegdheid al had.

Gezien iedereen, zonder uitzondering, gelijk in rechten en waardigheid geboren is, heeft niemand meer of minder rechten dan een ander.

Dat betekent dat iemand die zich rechter, deurwaarder, notaris, politie agent, politieker, … noemt niet het recht heeft om iemand op te sluiten of iemands bezittingen af te nemen, laat staan iemand te veroordelen. Jij hebt dat recht tenslotte ook niet.

Vele mensen verwarren ook rechten met privileges. Een recht heb je levenslang, om de simpele reden dat je leeft. Een recht is onvoorwaardelijk en onvervreemdbaar. Een privilege daarentegen is tijdelijk, onderhevig aan voorwaarden en kan afgenomen worden. Een mens heeft slechts één plicht: andermans rechten respecteren. Mensen hebben enkel rechten en één plicht, personen hebben privileges en een hoop plichten. Het verschil tussen mensen en personen staat elders op deze website uitgelegd.

Anderzijds heeft ieder mens het recht om zichzelf te verdedigen. Of dat nu tegen het geweld is van een crimineel of van iemand die beweert rechter of politieagent te zijn, maakt voor mij niets uit.

Dan stelt zich deze vraag: Stel dat iemand andermans rechten schendt, hoe lossen we dat dan op? Wie een voorstel heeft, mag het hieronder melden.

Om dit werk verder te kunnen zetten heb ik jullie financiële steun hard nodig. Mag ik dan ook vragen om een milde bijdrage?

Advertenties

3 gedachten over “Wetten en meningen”

 1. Levende mens. perfect. Je bent perfect! Klopt. Er is niets of niemand die rechten over ons heeft dan wijzelf. En wij hebben geen enkele plicht. Ieder mens en dus ieder echt en levend mens met een (mensen)ziel is geheel vrij en dus ook van alles en iedereen. Dat is het recht van de mens. Volledig vrij zijn.

  Liked by 2 people

 2. Je stelt toch al een paar goede vragen, nu nog proberen niet zelf de antwoorden te verzinnen maar op zoek te gaan naar echte antwoorden.

  Zo ben je nogal in de war over rechten. Er zijn wel degelijk rechten die conditioneel zijn, bvb. burgerrechten : die kunnen worden ingetrokken door een rechter waardoor je bvb. niet meer mag gaan stemmen en ook geen handel meer mag opstarten of een ambt uitoefenen.

  Er is een onderscheid tussen natuurlijke rechten (vb. recht op leven) en legale rechten (je rechten volgens de wet).
  Je moet er maar eens iets over lezen : https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights

  Like

Reacties zijn gesloten.