Kafka in actie: deel 2

Het vorige artikel krijgt hieronder een vervolg.

Vorige week bezorgde ik deze brief persoonlijk aan de dienst bevolking van Balen.

Hun reactie was dat het adres (=combinatie van straatnaam en huisnummer) in kwestie niet bestond. De fysieke locatie bestaat echter wel, anders zou mijn caravan er niet staan. Verder beweerde de vrouw in kwestie (Magy Ruymaekers) dat een voorlopige inschrijving niet toegestaan wordt. Dat terwijl in de federale wetgeving zwart op wit staat dat een voorlopige inschrijving door de gemeente niet kan of mag geweigerd worden.

Deze morgen stuurde ik hen daarover dan ook deze mail:

“Goeiedag

Onderstaand een uittreksel van de wet van 19 JULI 1991. Er staat nergens vermeld wat de definitie is van een mobiele woning.

“§ 2. De personen bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, worden op hun aanvraag door de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven, ingeschreven op een referentieadres :
– wanneer zij in een mobiele woning verblijven;
– wanneer zij om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben.”

In de Vlaamse Wooncode staat een definitie van een woonwagen, wat volgens mij hetzelfde is als een mobiele woning:
“33° woonwagen : een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning;”

Mijn caravan die dienst doet als permanente woonst is mobiel van aard gezien die kan verplaatst worden. Er staan namelijk wielen onder en er hangt een trekhaak aan.

Op de website van FOD Binnenlandse Zaken lezen we tenslotte nog onderstaande stuk.

“Krachtens artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, mag nochtans geen enkele inschrijving als hoofdverblijfplaats geweigerd worden omwille van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening. Wanneer zulke inbreuken zouden worden gepleegd door een gezin dat om zijn inschrijving in een gegeven plaats verzoekt, kan de gemeente overgaan tot een voorlopige inschrijving voor een periode van maximum drie jaar. Na die termijn wordt de inschrijving definitief, als geen enkele administratieve of gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan de onregelmatige toestand (zie rubriek « Voorlopige inschrijving »).”

Uiteraard is het wel mijn bedoeling om in die periode een betere oplossing te zoeken. Maar dan verwacht ik wel wat medewerking van de gemeente waar ik iets zoek, alsook van de gemeente waar ik op dat moment verblijf. Ik heb mijn caravan gezet waar die nu staat omdat ik momenteel geen andere optie heb.

Het type woning waar ik uiteindelijk wil wonen is een tiny house. Voorbeelden daarvan zijn genoeg te vinden op het internet.

Het is voor iedereen veel aangenamer om het evt probleem in overleg op te lossen. Om samen naar oplossingen te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar én haalbaar zijn. Dat wil zeggen dat ook de mensen die bij de overheid werken water bij de wijn zullen moeten doen.

Mijn plan op het gebied van woonst, is om ergens een tiny house dorpje te kunnen starten. Dus een groot stuk grond met allemaal heel kleine houten huisjes er op. Zonder dat dit aparte kavels moeten zijn. En alles off grid en in harmonie met de natuur. Ook in combinatie met permacultuur voor de kweek van alle voedsel.

Tenslotte: mijn domicilie bij de buren zetten (B. en N.) is voor mij geen optie, want dan zakt mijn uitkering. En dat kan ik mij financieel niet permitteren. Gezien ik strikt gezien niet bij hen verblijf, kan mijn domicilie daar enkel geplaatst worden als zij daar hun goedkeuring voor geven. Dat laatste zullen ze vermoedelijk niet doen, gezien het risico dat ze kunnen lopen, als ik schulden zou hebben.

Ik zie dus twee mogelijkheden:
1) een inschrijving met referentie adres op het adres van N. en B., zoals ik enige tijd geleden gevraagd heb.
2) Een voorlopige inschrijving met domicilie op het stuk grond er naast. Dat is dus voorbij nummer 2.

En ja, ik weet dat het onderzoek op zijn einde loopt.”

… waarop de wijkagent antwoordde:

“Beste,
Ik heb B. en N. zaterdag omstreeks 12u00 op de hoogte gebracht van de situatie.
Zij zullen uiterlijk tegen woensdag 27.01.15 een knoop moeten doorhakken.
Ofwel verblijf jij verder in de caravan en zal jij met of zonder goedkeuring van B. en N. worden ingeschreven op Hoogschoors 2.
Ofwel zal B. en N. jou vriendelijk verzoeken om elders een onderkomen te gaan zoeken indien zij de inschrijving van jou erbij op hun adres niet zien zitten.
Inschrijven op een referentieadres is niet van toepassing voor jou dat heeft men al diverse malen duidelijk gemaakt op de dienst bevolking, idem voor de inschrijving op het perceel ernaast, wat niet eens een het huisnummer heeft.
Hoogschoors 3 bestaat niet ! werd destijds fictief door vorige bewoners van het chalet die inmiddels is afgebroken in het leven geroepen louter voor de postbode.
Gelieve geen verdere mails hierover te sturen, alle info werd duidelijk en meermaals zelfs aan jou gegeven, daar zal niet van worden afgeweken !
Mvg.
WI. Mertens Hervé”

Mijn persoon inschrijven op het adres Hoogschoors 2 kan helemaal niet. Om de simpele reden dat die daar niet verblijft. Mijn persoon verblijft op het perceel er naast, in een opbergvakje van mijn caravan, momenteel zonder “officieel” huisnummer. In de federale “wetgeving” staat dat een persoon ingeschreven dient te worden op het adres waar die gewoonlijk verblijft. En dus niet op een ander adres.

Dus wat is hun probleem eigenlijk? Waarom kunnen ze niet gewoon hun eigen regels volgen? Het moge duidelijk zijn dat die regels niet voor hen bedoeld zijn en dat ze er staan voor de show.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Advertenties

2 gedachten over “Kafka in actie: deel 2”

 1. @ipsyllon

  Grappig dat je geheel voorbij gaat aan regelgeving v.w.b. het toekennen van een inschrijving in een gemeente. Heeft niet veel met geluk zoeken te maken maar met het nakomen van die regels door de overheid die het zelf als regel heeft gesteldt. De vraag is waarom de overheid haar eigen regels niet nakomt.

  Like

 2. Er mankeert hier belangrijke info : Wat is de motivering van de dienst bevolking om je een referentie-adres te weigeren. Dat is belangrijk.

  En tja, dat je niet kan ingeschreven worden op een adres dat niet bestaat (kadastraal gezien) is een evidentie, ik vraag me af waarom je dat soort hopeloze dingen eigenlijk zelfs maar voorstelt. Dat is hetzelfde als bij de slager een kilo geluk vragen, gesneden en verpakt.
  Geen kans op succes en dat weet je eigenlijk best ook wel denk ik.

  Like

Reacties zijn gesloten.