Kafka in actie

Het begon allemaal met deze mail die ik ontving op 29 oktober 2015 A.D.:

“Op 9.10.2015 verliet u St. Amandus te Beernem. U liet me weten dat u tijdelijk met uw woonwagen verblijft in (adres Y). U lichtte me tevens in dat deze woonwagen gestationeerd is bij particulieren.

Naar aanleiding van uw nieuwe feitelijke verblijfplaats te Balen heb ik uw dossier  besproken met onze directie. Het lijkt ons aangewezen dat u een aanvraag referentie adres bij OCMW Balen zou indienen daar dit volledig aansluit bij uw huidige feitelijke situatie te Balen.  Mag ik u dan ook vragen om u te richten tot het OCMW Balen?

Gezien uw nieuwe feitelijke situatie zijn wij dan ook genoodzaakt om uw referentie adres Aartrijkestraat 11A, 8820 Torhout te laten schrappen in de eerst volgende raadzitting 19.11.2015.”

Tot zover niets aan de hand. Als ik niet meer in Torhout verblijf, dan lijkt het mij ook vrij logisch dat ik het referentie adres elders zet.

Kort nadien op 18 november 2015 A.D. stuurde ik deze brief naar het gemeentebestuur. Hieronder staat hun antwoord:

brief gemeente balen referentie adres 4-12-2015

Als antwoord hierop stuurde ik een tweede brief. Toen werd het stil.

Tussen aanvraag om inschrijving en de start van onderzoek daarnaar mogen volgens hun regels slechts 8 dagen zitten. Hier gaat de gemeente dus al in fout. Ze hebben minstens 2 weken gewacht eer ze een brief terugstuurden. Wanneer ik mijn tweede brief stuurde, wist ik dit nog niet.

Op 5 januari stuurde ik deze mail naar het plaatselijke politie kantoor:

“Goeiedag

Op 4/12/2015 stuurde ik deze SMS naar wijkagent Hervé Mertens:
“Goeiedag. Zopas kreeg ik een brief van het gemeentebestuur ivm inschrijving op referentie adres waarin stond dat ik met u een afspraak diende te maken. ruben decloedt”

Tot op heden heb ik hem daarvoor nog niet gezien.

Ik heb hem daarover telefonisch aangesproken. Blijkbaar laat hij dat afhangen van de betaling van een onmiddellijke inning.
Beide zaken staan volledig los van elkaar.

Voor die onmiddellijke inning teken ik bezwaar aan. De aangetekende zending daarvoor ligt klaar om verstuurd te worden.”

Waarop hij antwoorde dat hij “tot dusver nog geen officiële (document vastelling via bevolkingsdienst) aanvraag tot inschrijving op Hoogschoors bekomen” heeft.

Na enkele mails heen en terug kwam deze tevoorschijn:

“Zonet heb ik een bericht gekregen van de dienst bevolking dat een onderzoek tot inschrijving ! niet als referentieadres onderweg is.

Dwz. kan ik jou aantreffen op Hoogschoors 2 zal jij er ook effectief worden ingeschreven bij mevrouw A en meneer B of zij dit nu willen of niet.

Wat jou caravan betreft, best zo spoedig mogelijk een andere plaats zoeken, staat nu op gemeentegrond (takeling na 7 dagen te tellen vanaf vandaag).”

Voor mijn eigen veiligheid heb ik die dan ook verzet. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik mijn strijd voor mijn vrijheid opgeef.

Onlangs ben ik dan opnieuw naar het OCMW geweest. Daar vertelde men mij dat er op 8 dec vorig jaar een verzoek tot schrapping van mijn referentie adres in Torhout werd ingediend. Van een schrapping is tot op heden nog niets in huis gekomen. Maar dat kan snel veranderen.

Een nieuw referentie adres is volgens dat zelfde OCMW in mijn situatie niet mogelijk. Ik trek niet rond en ben ook niet dakloos. Ook ben ik geen schipper.

In de grondwet lezen we dit:

“Art. 23
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.
Die rechten omvatten inzonderheid :
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.”

Een recht is volgens mij nog altijd onvoorwaarelijk en onvervreemdbaar.

20151010_150927Als ik bewust kies voor een bepaalde levensstijl, dan vind ik dat dit geen invloed mag zijn op een inkomen die van een overheidsinstantie komt, laat staan op het verkrijgen van een referentie adres. Zij beweren dat ik moet rondtrekken om in aanmerking te komen voor een referentie adres. Enkele keren per jaar veranderen van plaats is voor mij ook rondtrekken. Ik moet volgens hen in een mobiele woning verblijven. Een caravan is per definitie mobiel zolang dat die verplaatsbaar is. Mijn caravan/woonwagen voldoet daaraan. Ik snap hun redenering totaal niet. Dan is er nog iemand die eist dat mijn caravan en auto moeten geregistreerd staan. Daar zal ik zelf wel over beslissen. Het is mijn privé bezit, geen staatseigendom.

Binnenkort wil ik opnieuw zelfstandig worden via een starters bvba. Ik heb nergens wetgeving gezien die mijn verbied om zoiets op te starten als mijn persoon geen “officieel” adres heeft. Voor alle zekerheid heb ik daarover info gevraagd aan Unizo.

Veel van die overheidsrobotten kennen blijkbaar alleen het antwoord: “Het is de wet.” Wetten, decreten en andere geschreven regels zijn ideeën van een klein groepje individuen die ze vervolgens opdringen aan het volk onder dreiging van geweld als het volk niet gehoorzaamt. Dat is nu net een eigenschap van slavernij.

Het plaatselijke gemeentebestuur verzoek ik om mijn persoon alsnog een referentieadres toe te kennen. Mijn menswaardig leven hangt er van af.

Mochten ze daar niet toe bereid zijn, dan zie ik mij genoodzaakt om ergens een stuk bouwgrond te huren (bij voorkeur in of rond Mol of Balen) met de bedoeling om het later dan te kopen. Liefst groot genoeg om mijn eigen voedsel te kunnen kweken. 500 m² lijkt mij het absolute minimum.

Ik wil vooruit met mijn leven, niet achteruit. Als ze mijn persoon niet willen inschrijven in het bevolkingsregister, dan schiet er voor mij alleen nog een leefloon of iets dergelijks over, of zelfs helemaal niets. Moet ik dan creperen misschien? Nee toch.

Van de bewoners op het adres waar ik een referentie adres vraag, heeft slechts de man een uitkering, de vrouw heeft een enkel inkomen. Als ik een domicilie adres vraag op dat adres, dan schaad ik hen én mezelf. Dat wil niet.

Volgens het internationaal gewoonterecht, die ook in Belgie van toepassing is, is het niet netjes om iemand op wat voor manier te schaden. Tenzij uit zelfverdediging.

Het wordt hoogtijd dat die robotten een keer toegeven dat ze verkeerd bezig zijn. En dat ze de verkeerde meester dienen.

Het moge overduidelijk zijn dat de overheid totaal niet inzit met het welzijn van de eigen bevolking. Ze doen alsof dat wel zo is, maar in werkelijkheid wordt je compleet uitgeperst.

Mijn geduld en grens is bereikt. De volgende keer ben ik niet zo vriendelijk. Ik hoop voor hen dat er geen volgende keer moet komen.

government fighting population Noam Chomsky

Advertenties

12 gedachten over “Kafka in actie”

 1. Tja, ik geef comments omdat ik zie dat dit een “disaster in the making” is, dit is zoals iemand in zijn auto zien stappen die duidelijk ver boven zijn theewater is, dan geef je toch ook commentaar?
  Als je met vrij goede zekerheid kan voorspellen dat een situatie totaal fout gaat lopen, dan is het toch logisch dat je daar iets over zegt?

  De politie en het gerecht zijn ook niet mijn beste vrienden, maar ik begrijp waarom ze doen wat ze doen en in vele gevallen doen ze goed werk, ook als jij dat niet wil zien of begrijpen.
  Ze volgen procedures die zijn gegroeid gedurende decennia (soms honderden jaren zelfs) en die niet perfect zijn (of kunnen zijn) maar wel het gevolg van lang bijschaven door duizenden mensen.
  Als jij dat dan afdoet met ‘onderdrukkers’ dan stel je jezelf gewoon buiten de discussie, dat is namelijk totaal belachelijk, net zoals het reageren op administratieve brieven en berichten met pseudolegale, vrije mens hysterie. Dat is zoals een liedje zingen voor een computer programma dat input verwacht. Dat heeft geen enkel resultaat uiteraard, je krijgt enkel een label als contrair persoon bij wie de regeltjes bijzonder strikt zullen toegepast worden en je zal dus langzaam vermalen worden door het systeem, net DOORDAT je er wil tegenin gaan.
  Zie je die simpele waarheid niet in?
  Wie frictie veroorzaakt krijgt frictie terug maar dan maal duizend.
  Als je het systeem wil veranderen kan dat enkel van binnenuit, niet door niet mee te willen spelen, of te spelen volgens jouw ‘regeltjes’ dan wordt je gekraakt per definitie.
  Je kan nooit winnen, enkel emigreren. 😉

  Like

 2. Ach je kan zo veel zeggen. Het is toch niet verifieerbaar. Of kan je het wel duiden?
  Voorlopig zie ik je alleen maar vervelende commentjes maken op een blog van iemand die wel echt wat doet. Of in ieder geval tegen de onderdrukkers in gaat.

  Jammer dat je dat doet. Als je iets minder cynisch zou zijn en er iets serieuzer over zou praten zou ik je meer waarderen.

  Like

 3. “Wat doe je dan wel?” ?
  Ik ben politiek (enigzins) aktief, maar dat gaat jou verder helemaal niets aan.

  Wat doe jij dat effect heeft?
  En daar reken ik “social media warrior spelen” dus niet bij uiteraard. 🙂

  Like

 4. Werk vinden in loondienst in die sector is niet gemakkelijk. Veel makkelijker om zelfstandig te beginnen.
  In Gent is er wel een juwelier die een horlogemaker zoekt, maar dat vind ik net iets te ver. Niet zo lang geleden heb ik gezocht naar werk, zonder succes. Dan maar zelfstandig beginnen.

  Like

 5. Iedere mens heeft recht op een menswaardig bestaan als hij dat zelf kan organiseren. (wat trouwens nogal vaag is, wat voor mij menswaardig is, is dat nog niet voor jou daarom)

  NIET iedere mens heeft het recht om onbeperkt van de ruif van de staat te vreten, vooral niet als men ondertussen die staat uitscheld voor het vuil van de straat en probeert te blokkeren op elke mogelijke manier.
  Dat is namelijk hypocriet.

  Proficiat met de plannen voor het atelier overigens.
  Ik hoop dat je je businessplan hebt uitgewerkt en dat het goed uitdraait. Maar stel nu van niet, wat houdt je eigelijk tegen van in loondienst te gaan?

  Like

 6. Als alles volgens plan loopt, dan heb ik vanaf maart geen uitkering meer nodig. Ik heb plannen om een volwaardig horloge- en klokkenatelier op te starten in hartje Mol. En dan heeft Ipsyllon geen reden meer om te klagen dat ik zou profiteren.

  @Ipsyllon: Als ik jou goed begrijp, dan heeft niet ieder mens recht op een menswaardig bestaan. Klopt dat?

  Gezien elk mens gelijk is in rechten en waardigheid, heeft volgens mij ieder mens recht op een menswaardig bestaan. Ongeacht de visie en/of levenswijze van de mens in kwestie.

  Like

 7. Jan, wie zegt dat ik er niets tegen doe? Maar verwacht jij dan. revolutie?
  Klagen op sociale media zoals kalimero? (Zij zijne groot enne ikke benne klein en dat is NIET eerlijk).

  Ja, je bent me nogal een lolbroek. 🙂 🙂 🙂

  Om het systeem te veranderen moet je het eerst begrijpen, en dat stadium hebben we hier nog lang niet bereikt, dat is duidelijk. Dura lex, sed lex.

  Like

 8. Wel Maaikos, de ironie hier is niet aan jou besteed merk ik.

  De staat pluimt MIJ (bijna 20 000 euro per jaar personenbelasting alleen al op mijn inkomen uit dagelijkse arbeid) om het te kunnen verdelen aan uitkeringstrekkers als Ruben.
  en dan klaagt Ruben, de gulle ontvanger die de regeltjes niet wenst te volgen, over het feit dat er gepluimd wordt.

  Ik leg me er inderdaad niet zomaar bij neer, als het van mij afhangt, zou hij inderdaad mogen fluiten naar zijn uitkering, VOORAL als hij de regels niet respecteert.
  En in elk geval zou die mogen beperkt worden in de tijd, gelukkig dat sommige vlaamse partijen nu toch ook al het licht gezien hebben.

  Ik zie inderdaad niet in waarom sommige mensen als Ruben een Win For Life zouden krijgen op de kap van zijn medemensen en als hij consequent is, zal hij dan ook ongetwijfeld elke uitkering opzeggen eenmaal hij zelfbedruipend kan leven, later dit jaar. Of ben ik nu naief? 🙂

  Like

 9. Ipsyllon doet trouw wat de staat hem oplegt en omdat hij er niets tegen durft te doen ben jij en iedereen gek als je er wel tegen in gaat. Een soort van stockholmsyndroom.

  Like

 10. @ipsyllon Een mens zijn leven zou niet mogen afhangen van “spelregels”! Het feit dat jij jou er zomaar bij neerlegt dat de staat veel meer pluimt dan goed is, is jouw keuze, en die moet je niet aan iedereen opleggen.

  Liked by 1 persoon

 11. Het is wel tekenend dat je zit te hengelen om een uitkering, de opgestelde spelregels daarvoor (die voor iedereen gelden trouwens) niet wenst te volgen, de schuld uiteraard op de administratie steekt, die ook maar hun werk doen, en vervolgens klaagt dat je “uitgeperst” wordt. 🙂

  Zwevende mens, Ruben. Ik hoop dat je op je pootjes valt dit jaar, je kan niet winnen van de staat, ik kan dat ook niet, maar er zijn wegen te bewandelen minimale frictie opleveren. Daarvoor moet je je ogen wel opendoen en compromissen sluiten natuurlijk. Is dat zo moeilijk?

  Like

Reacties zijn gesloten.