Mijn onvrijwllig verblijf in de psychiatrie: dag 33 tem 37

Een extra lang weekend achter de rug waarover weinig tot niets te vertellen valt. Er was simpelweg niets te doen of te beleven. Dan maar over andere dingen schrijven.

Het faillissement van mijn eenmanszaak is gepubliceerd, heb ik gemerkt. Een link voeg ik niet bij, anders schuift die op in de zoekresultaten van Google.

Enige tijd geleden heb ik vrijstelling aangevraagd voor sociale bijdragen, zodanig dat mijn verzekerbaarheid kan verder lopen. Althans dat is de reden dat ik begrepen heb. Ondertussen heb ik vernomen dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Als je je inschrijft als verblijvende, zoals eerder al vermeld, raak je ook verzekerd, zonder dat het je iets kost. Voorwaarde is wel dat je een laag inkomen hebt. Die ziekteverzekering wil ik omdat ik ander een ziekenhuisfactuur krijg van meer dan 9000€. En dat heb ik niet. Eens verzekerd verlaagt het bedrag naar een acceptabele 400€ per maand, denk ik.

Van de sociale kas heb ik het inlichtingenformulier teruggekregen, omdat het niet volledig zou ingevuld zijn. Na wat aanvullingen heb ik het teruggestuurd samen met een open brief aan de leden van de commissie voor vrijstellingen. Hieronder staat de tekst in cursief. In die brief staat misschien wel dat ik deze pas op 26 mei openbaar ging maken, maar ik had zo iets van: fuck it. Als zij zich niet aan de mensenrechten houden, dan hoef ik mij ook niet aan hun regels of aan gemaakte beloftes te houden. Ze vragen om dat papier in te vullen alsof iemands leven er van af hangt. Komaan zeg. Dat zijn middeleeuwse kafkaiaanse toestanden. Enkele jaren geleden werd er nog gepleit voor administratieve vereenvoudiging. Iemand iets gemerkt daarvan?

Goeiedag

Ik ben failliet. Het nodige papierwerk hiervoor kan je opvragen bij de rechtbank van koophandel te Oostende. Van een medewerkster van Dyzo heb ik de raad gekregen om vrijstelling aan te vragen voor sociale bijdragen, zodanig dat mijn verzekerbaarheid zou doorlopen.

Dat inlichtingenformulier kan ik onmogelijk volledig invullen, gezien ik een aantal dingen niet weet. Verder heb ik ook een aantal opmerkingen:

  1. Ik weet bij god niet hoeveel sociale bijdragen er nog niet betaald zijn. Ik weet enkel dat het om 5 kwartalen gaat. Jullie zouden dat beter moeten weten dan ik.
  2. Ivm deel 3: Ik heb mijn faillissement aangevraagd. Dat zegt toch meer dan genoeg? Ik heb meer dan 40000€ schuld. Met BTW, belastingen, sociale bijdragen en de rest er bij, komt dat bedrag nog veel hoger uit. Dat is onmogelijk om dat nog terug te betalen. Een overzicht van BTW- of belastingschulden kunnen jullie makkelijker opvragen bij de fiscus dan ik. Ik heb er totaal geen overzicht over. Informatie die de overheid al heeft, ga ik niet nog eens geven. Ik heb betere en intressantere dingen te doen dan dat. Ik ben dus overduidelijk in staat van behoefte
  3. Wat de inkomsten betreft voor dit jaar en de afgelopen twee jaar: Gezien dat er nog geen belastingsaangifte is voor 2014 en 2015 kan ik dat onmogelijk tot op de komma nauwkeurig weten. Voor de inkomsten van 2013 heb ik geen aangifte ingediend. Dan zou je toch moeten weten dan er dan ambsthalve een bedrag op gekleefd wordt. Of niet soms? Als het antwoord neen is, dan weet ik totaal niet wat jullie daar zitten te doen.
  4. Deel 6, andere schulden of kosten: Ik heb een hele bijlage er bijgevoegd. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om daar eens naar te kijken. Als het persé op dat formulier moet staan, dan stel ik voor dat je dat zelf aanvult. Wil je een digitaal overzicht? Dit kan je per email opvragen. Op papieren verzoeken wordt niet gereageerd.

Ik vind het ronduit beschamelijk en belachelijk dat zo’n zaken zo minutieus moeten ingevuld worden. Alsof iemands leven er van af hangt. Diegenen die dat verzonnen hebben zouden zich moeten schamen als een gekookte kreeft.

Oh ja, in welk tijdperk leven wij? Pen en papier is van vorige eeuw. We zitten al 15 jaar in de 21ste eeuw. Computers overal om ons heen. En dan heeft de overheid het lef om nog info te vragen op papier?!?

En een beetje soepelheid is zeker geen overbodige luxe.

Ik hoop dat deze uitleg meer dan voldoende is. Iets terugsturen zal niet gaan, gezien ik totaal geen geld meer heb, en op dit ogenblik ook geen inkomsten.

Wilt u nog meer info, dan zal het per email moeten verlopen. Een brief afdrukken gaat niet, gezien ik geen printer heb. Met mijn laatste centjes heb ik deze brief kunnen laten afdrukken. Heeft mij 20 cent gekost. Voor postzegels heb ik helemaal geen geld meer.

Ook als jullie een antwoord van mij wil op evt vragen, dan zullen jullie een email moeten versturen.

Ik wil gerust gehoord worden door de Commissie, maar dan enkel via videofonie. Bijv Skype. Dat kost helemaal niets. Gezien ik geen inkomsten heb, laat staan spaargeld kan ik het niet permitteren om naar Brussel te komen. De technologie is er. Maak er gebruik van.

Wat de wet betreft. Dat is een gewoon stom stukje papier met woorden er op. Dat heeft totaal geen macht, zeggenschap, of hoe je het ook noemen wil.

In bijlage nog enkele afbeeldingen waarover jullie eens mogen nadenken.

Deze middeleeuwse gang van zaken verschijnt over exact twee weken (26 mei 2015) op het wereldwijde internet. U heb tot die tijd de kans om per email te reageren. De evt reactie wordt er dan bijgezet. Papieren of telefonische reacties worden gezien als niet ontvangen.

Met gefrustreerde groeten”

Mocht een of meerdere leden van die commissie of iemand die er bij betrokken is dit lezen, dan kunnen ze hieronder hun zegje doen.

Vanaf volgende week kan je ook mijn ongezouten visie op het wereldgebeuren hier lezen. De andere blogs/websites blijven uiteraard actief.

Verder heb ik ook nog een extra pagina toegevoegd. Wie mijn schrijfsels zo leuk vindt, dat die er geld voor wil geven, kan dat hier doen.

Advertenties