Mijn onvrijwillig verblijf in de psychiatrie: dag 29 tem 32

Het weekend en maandag was er niets te doen. Er valt dus ook niets over te schrijven. Of toch wel. Vrijdag morgen kreeg ik post. Ik had vrijstelling aangevraagd voor sociale bijdragen. Blijkbaar was dat inlichtingenformulier niet volledig ingevuld. Ik heb het dan maar een beetje aangevuld en nog een open brief er aan toegevoegd alsook een document met een aantal foto’s. Dan kunnen ze er eens over nadenken.

Vandaag ben ik naar het OCMW geweest, om mijn situatie te bespreken. Op dit ogenblik heb ik geen adres, geen ziekteverzekering en geen inkomen. En bijna geen geld meer. En ik ben “in staat van faillissement”, zoals ze dat bij de rechtbank omschrijven. De faillietverklaring is pas voor over een grote maand. Komt daar nog bij dat ik sinds 2012 geen belastingsaangifte meer ingediend heb.

De eerste zorg is om er voor te zorgen dat mijn verzekerbaarheid in orde is. Dat kan geregeld worden door mij in te schrijven bij de ziekenkas als verblijvende.

Daarna stuur ik naar de belastingen een verklaring op eed waarin ik vermeld wat ik in het desbetreffende jaar verdiend heb. Een tip: zeg dat het een bedrag was die lager lag dan de belastingvrije schijf. In mijn geval is dat dus 6990€.

Krijg je toch een uitnodiging om belastingen te betalen, stuur de rekening dan ongeopend door naar dit adres:
The Honourable Lord Mayor
c/o William Chapman
Private Secretary and Chief of Staff
Mansion House
London EC4N 8BH

Let op: London is een stadstaat net als het Vaticaan. Vandaar dat je er verder niets bij zet. Dus geen “Engeland”, “UK”, of iets anders. Wil je weten waarom? Lees dan dit document even. Ook Washington D.C. is een stadstaat, die niets met USA te maken heeft. Dat zijn de 3 “staten” van waaruit de wereld geregeerd wordt.

Voor wie voldoende Engels kent, raad ik onderstaande video aan:

Nu we het toch over geld hebben:

bankbiljet is een promissory note

Advertenties