Wat is een trust en hoe werkt het?

In onderstaande uiteenzetting wordt vooral gefocust op de trust natuurlijke persoon. Hier kon je al lezen hoe deze ontstaat. Hieronder lees je hoe die in elkaar steekt en hoe die werkt.

Building Trust - Sean HeritageJIJ bent de begunstigde, maar de beheerders geven je een deel van het estate dat in de trust zit. Dat deel komt neer op het recht om te mogen kopen of verkopen, eigendom te bezitten (wat hetzelfde is als gebruiken en onderhouden), sommige uitkeringen van de staat. Dit geeft je de indruk dat je de volle eigenaar bent van je rechten.

Maar dat ben je niet. Niet tot je je terug meester hebt gemaakt van AL je titels, en dit door de trustee of beheerder de wacht aan te zeggen. Dit kan overigens enkel door de officiële akte (= geboorte akte) te bekomen en zodoende beheerder en begunstigde te laten samenvallen in je eigen mens van vlees en bloed.

Zolang wij dit niet doen, echter, zijn er kosten verbonden aan het beheer van de trust. De trustee (beheerder) moet het geld voor die kosten érgens vandaan halen, en stuurt een brief naar de begunstigde. Deze brief – die we de belastingbrief noemen – is echter niet gericht aan u als mens van vlees en bloed.

Aan wie dan wel? De trust creëert twee “personen”, die moeten begrepen worden als legale entiteiten: de trustee of beheerder en de benificiary of begunstigde. De brief die je dus als mens van vlees en bloed openmaakt, is NIET aan u gericht, maar aan die legale entiteit.

Lees hier verder …

Advertenties

Lichaam, ziel en geest

Onderstaande, geschreven door Adrian de Meester, kwam ik tegen in een reactie op Facebook. Naar eigen zeggen schrijft hij uit eigen ervaring.

Van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren !! Hier op aarde bestaan wij uit vier wezensdelen: fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam (ziel) en geest (hoger Ik). Het fysieke lichaam is bekend. Het etherlichaam zorgt ervoor dat ons lichaam niet uit elkaar valt (ontbindt) en dat alle organen en fysiologische systemen in ons lichaam functioneren. Het is ongeveer een centimeter groter dan ons fysieke lichaam en wordt gevoed door het zgn. Zilveren Koord: daar doorheen komt, uit de geestelijke wereld, de levensenergie die het fysieke lichaam bij elkaar en functionerend houdt. Het etherlichaam laat zich ‘zien’ als we gestorven zijn: de levensenergie die erin aanwezig is zorgt ervoor dat haar en nagels nog drie dagen doorgroeien na het overlijden. In het bestek van deze tekst beschouw ik fysiek lichaam en etherlichaam als een geheel.

Dat wij meer zijn dan een fysiek lichaam is een toenemende groep mensen bekend. Maar waaruit bestaat dat ‘meer’ dan?

Laat ik beginnen met de geest, dat wat onze aardse verschijning de geest geeft, het hoger Ik, het IK BEN. Onze geest is de onsterfelijke, onschendbare, unieke en in zichzelf perfecte goddelijke vonk. Het is dat grootse en tegelijkertijd piepkleine onderdeeltje van het Al-bewustzijn dat jij bent. Het is jouw stukje van wat wij God of ‘het Al’ noemen. Uniek en perfect, ‘niks meer aan doen’ zouden we zeggen. Echter, die goddelijke vonk, dat geestwezen, is van een dusdanig hoge trilling, dat het niet zomaar een fysiek lichaam kan betrekken. Het verschil in trilling tussen de vaste materie hier op aarde en die van je geest is zo groot, dat er letterlijk kortsluiting zou ontstaan: je fysieke lichaam zou doorbranden. Vergelijk het maar met een doorgeslagen stop/zekering of een doorgebrand apparaat. De spanning is te hoog en dan brandt het door.

En daarom hebben wij een astraal lichaam: de ziel. De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest. De ziel is als het ware een koppelingsstuk, een transformator die ervoor zorgt dat de geest contact kan maken met je fysieke verschijning hier op aarde. Vergelijk het met een adapter die ervoor zorgt dat de stroom (geest) een apparaat (fysiek lichaam) kan voeden. Alleen is die adapter geen tastbaar ding. En hij heeft ook geen vaste vorm. De ziel ontwikkelt zich constant en naarmate die ontwikkeling vordert, kan een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: de vergeestelijking van de materie, of ook: het creëren van de hemel op aarde.

De ziel is dus een hulpmiddel, een hulpstuk. En deze ziel is weliswaar onstoffelijk, maar aards. Je ziel gaat al je aardelevens mee en ontwikkelt zich met elk leven. Je zou kunnen zeggen: jij (je geest, die dezelfde blijft) trekt elke keer zijn jas aan (ziel) en stapt dan in een nieuwe auto (fysiek lichaam). Deze jas is getekend door het dragen. Er zitten beschadigingen op, sommige plekken zijn versleten door steeds herhaalde bewegingen, hier en daar een scheur, een verloren knoop, maar ook lintjes, medailles, insignes en versieringen. Kortom: alles wat je tot dan toe meegemaakt hebt in die jas is er aan te zien. Sommige jassen zijn heel oud, anderen nog behoorlijk nieuw. Ze bestaan er in alle modellen, soorten en maten… precies zoals het past bij degene die hem draagt.

In de ziel zijn dus alle ervaringen opgeslagen die je tot nu toe op aarde hebt opgedaan. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in je sympathieën en antipathieën. Je kunt iemand die je voor het eerst ontmoet zomaar, zonder reden, heel sympathiek vinden of er direct een hekel aan hebben. Dat is je ziel, die weet dat hij deze andere ziel al eens eerder ontmoet heeft en die zich herinnert dat dat heel leuk was, of juist niet. Evenzo heb je voor- en afkeuren voor bepaalde zaken of gebeurtenissen. Allemaal onbewuste ervaringen en herinneringen van de ziel.

Naast deze gegevenheden uit het verleden, zeg maar: de wetmatige gevolgen van je doen en laten in je vorige levens, is er ook een deel van de ziel dat je voor elke incarnatie opnieuw inricht. Zoals je elk aardeleven een andere fysieke verschijning hebt, zo heb je ook elke keer andere persoonlijkheidskenmerken. Je kiest een bepaalde karakterstructuur, je temperament, de manier waarop je leert en denkt, je intelligentie, je talenten en onvermogens. Afhankelijk van de geschiedenis die je ziel achter de rug heeft, richt je deze voor ieder leven opnieuw in, met kenmerken die je het beste dienen voor wat je in dat leven komt doen en ontwikkelen. Dat zijn jouw eigen-aardigheden voor dat leven. Je aardse eigenschappen. En je volgende leven heb je weer andere persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen, net zoals je de volgende keer een ander lichaam hebt.

Van deze kenmerken van de ziel kan je dus niet zeggen dat jij het bent, want als dat zo was, zou het niet kunnen dat je de volgende keer heel iemand anders bent. Er is een hogere instantie in jou, je Geest, die deze eigenschappen zo gekozen heeft voor dit leven. Met de bedóeling om er iets aan te ontwikkelen. De ziel is, net als je fysieke lichaam, een onderdeel van je aardse verschijning. En wij zijn in al die opeenvolgende levens bezig om de ziel steeds geschikter te maken voor het doorlaten van een steeds groter deel van onze geest. Daarom heet het ook ziele-ontwikkeling. De geest hoeven we niet te ontwikkelen. Wie je in wezen bent is al perfect.

Als wij denken dat wij deze ziel zijn, dan beperken we onszelf enorm. Voor de meesten die dit lezen is het heel vanzelfsprekend dat jij niet je lichaam bent… datzelfde geldt voor je ziel. Dat ben je niet, dat heb je. Al die typische karaktereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken, dat ben je niet, daar ben je mee behept. Het is een onderdeel van je aardse voertuig. En jouw hoger Ik, jouw geestwezen staat aan het stuur. Als je op dat andere been kunt komen begrijp je dat je veel meer macht en zeggenschap hebt. Dat is wat er bedoeld wordt met: wij zijn gaan denken dat wij mensen zijn die worstelen met het geestelijke maar wij zijn geestelijke wezens die worstelen met het menselijke. Niet alleen ons lichaam, ook onze ziel is menselijk. Je geest weet dat er veel meer mogelijk is dan je ziel denkt. Je ziel zit op dit moment alleen wat vast in de beperkingen van het aardse denken.

Jij bent een goddelijk, geestelijk, kosmisch wezen. Uniek. Perfect. Een groots lichtwezen dat een piepklein onderdeeltje is van het kosmische bewustzijn. Je hebt een fysiek lichaam en een ziel tot je beschikking om je hier op aarde uit te drukken. Maak er iets moois van, schep, creëer en laat je niet beperken door wat je dénkt dat er mogelijk is en door wie je dénkt dat je bent. Want je denken is niet je geest, je denkvermogen is net zo aards als je lichaam en je ziel. Je gedachten draaien steeds datzelfde verhaaltje af over wie jij bent. En zetten je daarmee vast in de eigen-aardigheden die je voor dit leven gekozen hebt. Dat verhaaltje over jezelf zorgt ervoor dat het oude zich blijft herhalen… terwijl dat nou precies het deel van je ziel is dat zich wil ontwikkelen.

Binnenkort meer info over dit onderwerp.

Onze scheppende kracht

Via een abonnement op de nieuwsbrief van Ellaster kreeg ik onderstaand artikel geschreven door Micky van Leeuwen uit een reeks in mijn brievenbus. Ik ga er compleet mee akkoord. Dit is het eerste in de rij.

gevangeniscel Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen voor diegenen die het nog niet wisten, of voor diegenen die het eventueel vergeten zijn. Wij zijn scheppers. Wij zijn allemaal scheppende wezens, ook al zijn de meesten van ons dusdanig geïndoctrineerd dat we denken alleen maar te kunnen reageren op dingen die ons zogenaamd overkomen. Mocht je deze website voor het eerst tegenkomen tijdens je zoektocht naar de waarheid dan snap ik dat deze boodschap wellicht schokkend kan zijn. Je leest dit soort boodschappen helaas niet op de wat grotere en/of bekendere alternatieve media websites. Als je al die andere websites moet geloven dan zijn wij mensen (gemiddeld genomen) de laagste meest domme en meest gehoorzame bange slaven van de gehele kosmos. Alles en iedereen heeft het op ons gemunt en zit ons dwars. Alles overkomt ons en er is geen enkele weg uit de misère. Het leven op Aarde is één groot complot, en er is een klein clubje elites wat een clubje heeft opgericht om ons kapot te maken, en wij maken allemaal geen deel uit van dat clubje. Het enige wat we zo’n beetje kunnen doen tegen al die ellende en al dat drama is om piepend en schreeuwend als kleine zielige Calimero lemmings ons naar de onvermijdelijke afgrond te laten drijven. Dit kan het beeld zijn wat je hebt gekregen van je leven op Aarde als je teveel alternatieve media websites hebt bezocht. Ik heb deze website ooit opgericht om een ander geluid te laten horen, ik wil geen Calimero zijn als in dat ik geen piepend kuikentje wil zijn wat in een constante staat van paranoia leeft. Ik ben mij bewust van mijn scheppende kracht. En het leuke is dat wij slaven allemaal, geen uitzondering daargelaten, beschikken over deze scheppingskracht. We zijn het alleen vergeten.

We zijn ons hele leven lang eigenlijk al slachtoffer van op trauma gebaseerde mind control. Dat is de keiharde waarheid. Vanaf het moment dat we naar de peuterschool worden verscheept worden we gehersenspoeld tot de brave volgzame en gehoorzame regelvolgertjes die de meesten van ons nu nog steeds zijn. Dat betekend niet zeuren in real life, maar wel soms op de social media. Hard zwoegen en zweten voor je baas tot je bijna dood bent en daarna nog even een paar jaar (als je geluk hebt) welverdiend met pensioen. Als er tegen die tijd nog een pensioen is tenminste.. Je mag als kudde elke paar jaar als stemvee in de rij gaan staan, want dat is je zogenaamd verworven democratische recht. Niemand luistert naar je, behalve eens per paar jaar, maar dat is nadat de stemmen geteld zijn ook weer voorbij. Je krijgt een cel om in te leven. En hoe harder je werkt des te meer comfortabel je cel eruit zal zien. Sommige slaven hebben gestudeerd (lees: zijn iets meer en langer geïndoctrineerd) en krijgen om de een of ander reden meer zakgeld dan de andere slaven die meestal harder werken maar niet zo lang geïndoctrineerd zijn geweest. Je krijg brood en spelen en je doet net of je gelukkig bent. En om nog dat kleine beetje meer gelukkig te worden geloven mensen in god. De één zoekt ‘god’ in een kerk, synagoge, tempel of moskee. De ander zoekt ‘god’ op televisie, op de tablet of smartphone, of bij een willekeurige voetbalclub of in een willekeurige game. Het maakt geen ruk uit waar je je afleiding en je ‘geluk’ vindt, als je je afleiding en je ‘geluk’ maar vindt.

Sommige slaven denken wakker te worden. Ze gaan dan schrijven of lezen over hun gevangeniscel. Ze roepen om het hardst wie de grootste slaaf is. Ze zien dat er van alles mis is met de gevangenis waar ze in leven. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze de gevangenis waarin ze leven gaan zien en gaan ervaren als één groot complot. De gevangenis rammelt met andere woorden aan alle kanten. Maar helaas zien de meesten van deze mensen (die zichzelf de alternatieve media noemen) geen enkele weg uit de gevangenis. Ook al zien ze dat de complete gevangenis gebouwd is op leugens en op manipulatie, toch ontbreekt tot dusver bij zovelen de echte innerlijke wijsheid om zichzelf te kunnen bevrijden van die gevangenis. Eigenlijk is het te bizar voor woorden dat deze alternatieve media websites geen enkele uitweg uit hun gevangenis kunnen vinden, sommigen roepen al meer dan tien jaar hoe erg de gevangenis is waar ze in leven, toch blijft het meestal bij schreeuwen en blijft het bij mekkeren over de gevangenis. Ik kan mijzelf er over verbazen, maar ik snap de mechanismes van de gevangenis wel. Het is een gevangenis voor de mind, Morpheus zei het ooit al tegen Neo, maar niemand schijnt echt naar Morpheus geluisterd te hebben. Die eeuwige slachtofferrol zit in de mind. Dat Calimerocomplex is je aangepraat of aangeleerd. Je bent geen piepend uilskuikentje met een eierdop op je hoofd. Je beschikt over scheppende krachten. Je bent een scheppend wezen!

Je creëert je eigen gevangenis en je houdt je eigen gevangenschap in stand. Dat is het hele eiereneten. Denk je nou echt dat 0,01 procent van de bevolking de macht heeft over die andere 99,99 procent van de bevolking? Die macht geeft die 99,99 procent die 0,01 procent toch echt zelf. Over mij heeft niemand macht. Ik ben (of probeer in ieder geval) zoveel mogelijk mijn eigen leider te zijn. Als een volleerd Michael Scofield ben ik bezig met de grootste ‘Prison Break’ van mijn leven. Ik heb een grote waffel, maar ik ben ook nog niet aan het einde van die ontsnapping uit mijn eigen geschapen gevangenis. Een ontsnapping die mij geheel kan bevrijden en weer compleet kan maken. Ook al ben ik er nog niet toch kan ik vol trots zeggen dat ik mijzelf aan het uitbreken ben uit mijn eigen gevangenis. Uitbreken gaat niet vanzelf. Om uit te kunnen breken moet je in actie willen komen. Je kan vanuit je cel de hele gevangenis in kaart hebben gebracht en op je rug hebben getatoeëerd maar dat zal je niet bevrijden. Je moet graven slaaf. Nee niet graven in je gevangeniscel, je moet graven in jezelf. De enige weg uit de gevangenis bevindt zich in jezelf.

Alleen in jezelf ga je de echte antwoorden en oplossingen vinden. Je kan wel denken dat je scheppende krachten hebt, het gaat om het echt te weten wie en wat je bent, daar ligt de sleutel, daar liggen je daadwerkelijke scheppende krachten. Als je weer weet wie je bent en wat je hier op Aarde komt doen dan heeft het geen enkel nut meer om in de ‘ze-modus’ te blijven hangen. De ze-modus bedenk ik ter plekke. Met de ze-modus bedoel ik hetgeen de gemiddelde alternatieve media website vandaag de dag nog steeds doet en waar men haar volgers mee besmet: “Ze hebben weer iets gedaan, ze hebben weer nieuwe duistere plannetjes, ze manipuleren ons, ze controleren ons, ze bedenken allerlei complotten, ze liegen ons voor, ze vergiftigen ons, ze doen naar tegen ons, ze houden ons gevangen, ze voeren allerlei false flags en/of hoax aanslagen uit, ze geven geen reet om ons, ze willen ons kapot maken, ze pesten ons, ze dit, ze dat…” Nergens op zulke websites lees of hoor ik wat wij zelf kunnen doen, waar wij zelf goed in zijn, hoe wij zelf dingen kunnen oplossen voor of in onszelf. Niets van dat alles. Het is meestal puur reageren op de waan van de dag wat onder het kopje ‘waarheidzoeken’ wordt verkocht. Ik ben hier om jullie nogmaals te vertellen dat de waarheid in jezelf ligt en dat de waarheid zeker niet bij het reageren op de waan van de dag ligt.

Het is maar een ideetje wat nu in mij opkomt. Schiet er maar op als het niks is. Maar wat nou als we met z’n allen nu eens kappen met zeiken over hoe slecht de wereld is, en beginnen met het creëren van een betere wereld? Wij zijn immers allemaal wezens met scheppende krachten. We scheppen onze eigen wereld waar we in leven, dus wat let ons om gezamenlijk in actie te komen en te beginnen met het creëren van een daadwerkelijk betere wereld? Ik heb het trouwens niet over de zogenaamd betere wereld waarin de new age religie gelooft. Geloven zit in je hoofd en dus in je mind. Geloven in een betere wereld is hetzelfde als op je luie reet blijven zitten. De new age beweging en dan met name de meest geradicaliseerde new age gelovigen zijn vaak het meest van zichzelf verwijderd. De new age religie was voor hen een uitvlucht. Kosmische drugs. Hoe groter het kosmische (new age) ego, des te groter was en is de bange Calimero in hun hoofd. New agers zijn bang voor de gevangenis die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. En daarom bouwen deze new agers in die zelfgeschapen gevangenis nog een andere kosmische gevangenis waar ze zich lekker in voelen. De millennials onder ons kennen dit soort gevangenisjes in gevangenissen ook als ‘safe spaces’. Fantastisch die safe spaces die men creëert binnen hun gevangeniscellen. Maar het lost niets op. Je kan je dan wel fijn of veilig voelen in zo’n safe space, je voelt je wat blijer en je gevangenis lijkt wat ruimer, maar je vergeet één ding. Je moet graven slaaf!!!! Denk je dat Michael Scofield uit de Fox River State Penitentiary gevangenis brak door te mediteren, alleen maar positief te denken, naar fluffy puffy kleurplaatjes te kijken, lieve woordjes te schrijven en te lezen, channelen van demonische entiteiten verkleed als engelen, of te doen alsof er niets aan de hand is? Natuurlijk niet. Je zal toch echt moeten gaan graven slaaf…

Op deze website vind je een hele boel tips om jezelf te bevrijden uit jouw gevangenis. Ik kan dat inmiddels best ruimte assortiment aanvullen met een oproep aan alle andere medegevangenen om (mits je jezelf echt wil bevrijden) die televisie uit je cel te verwijderen. Ik ken het stemmetje wat wellicht bij sommigen van jullie nu “haha ik ben niet vatbaar voor wat de televisie doet, ik doorzie alle indoctrinatie en mind control en kijk daar omheen” in je hoofd kwekt. Bullcrap zeg ik op mijn beurt. Je hebt geen idee wat je televisie daadwerkelijk met je doet. Het gaat voornamelijk om je onderbewustzijn. Je televisie werkt voornamelijk met je onderbewustzijn. Ook met je bewustzijn, helemaal mee eens, maar dat zijn de zichtbare leugens en indoctrinatie die je kan waarnemen. De echte mind control gebeurd via je onderbewustzijn en is onzichtbaar. We creëren ook via ons onderbewustzijn. We houden met andere woorden onze gevangenis vaak onbewust in stand. Heb jij door wat ‘ze’ via je televisie in je onderbewustzijn programmeren? Ik niet. Ik voel het echter tegenwoordig wel als ik te lang ergens ben waar een televisie aan staat. Ik wordt dan misselijk en/of krijg hoofdpijn. Ik ga voor het gemak even in de ze-modus. Ze proppen je onderbewustzijn vol met rotzooi en jij houdt met die rotzooi je eigen gevangenis mede in stand. Televisie maakt met andere woorden van een slaaf een gehoorzame en volgzame slaaf. En je bent jezelf daar niet eens van bewust. Maar waarom anders denk je dat ‘ze’ HD en weet ik veel hoe ze al die nieuwere technieken met nog meer pixels en hertzen noemen zo enorm promoten? Waarom denk je dat ‘ze’ willen dat iedereen een smartphone en een tablet heeft en gebruikt? Het zijn allemaal slaven apparaten. George Orwell’s 1984 verbleekt bij de gemiddelde Nederlandse huiskamer.. De alternatieve media is bang om gechipt te worden. Maar feitelijk draagt een ieder die chip al braaf in de broekzak. Al die technologie draait voornamelijk om het jezelf wat comfortabeler te maken in je gevangeniscel. Een bijkomend effect van die technologie is dat de gevangene gehoorzamer en volgzamer wordt. Een win-win situatie dus. Want dat scheelt weer een hoop fluoride in het drinkwater, want die elektromagnetische apparatuur heeft een soortgelijk maar veel effectiever effect op de gehoorzaamheid van de mens als fluoride.

Ik ben een groot voorstander van het gebruik maken van onze scheppende kracht in ons eigen voordeel, en zodoende beetje bij beetje de wereld te veranderen. Laten we alsteblieft een keer stoppen met het gebruik maken van onze scheppende kracht om ons tegen te werken en gevangen te houden. Als jij gelooft dat je gevangen zit dan zit je ook gevangen. Als jij denkt dat er geen uitweg is uit die zogenaamde ellende dan is er ook geen uitweg. Dan barricadeer je je eigen celdeur en kan je er inderdaad nooit meer uit. Het zijn mindgames. En jij kan weer de baas worden over jouw mind en daarmee die mindgames stoppen voor jezelf. In het Engels bestaan de woorden ‘reaction’ en ‘creation’ uit precies dezelfde letters. Maar wat een wereld van verschil is het als we die C in reaction drie plaatsen naar voren verplaatsen. Creëren is hetgeen waar wij mensen echt goed in zijn, reageren is hetgeen wat ons aangeleerd is en waar we het slechtst in zijn. Waarom gaan we dan niet datgene doen waar we goed in zijn?

Op facebook gaf ik in een reactie deze uitleg als wat de matrix in werkelijkheid is:

“The MATRIX is the world of text and words. The 2D-world if you will. The plane is a piece of paper or a screen or any other information carrier. A piece of paper can also be seen as a ship. The words on that paper are the cargo.”

In het Nederlands: De MATRIX is de wereld van tekst en woorden. De 2D-wereld zo je wil. De vlakte (als in platte aarde) is een stuk papier of een scherm of enige andere informatiedrager. Een drager vertaald naar het Engels is “a carrier”. Een vliegdekschip wordt ook een carrier genoemd. Een stuk papier kan je vergelijken met een schip. De woorden die er op staan is dan de cargo.

Heb je hier vragen over, stel ze gerust via email.

Gemeente Zedelgem is een criminele organisatie

Toen ik geen antwoord kreeg op mijn vorige brief, besloot ik om onderstaande brief af te leveren aan het onthaal van ©GEMEENTE ZEDELGEM.

Je kan deze hier downloaden in pdf formaat.

Hier en hier vind je de foto’s en namen, inclusief adressen en contactgegevens van de schuldigen. Zij worden bij deze dan ook formeel beschuldigd van fraude, diefstal, afpersing, samenzwering, slavernij en bendevorming.

Een mens is liefdevol, heeft empathie, compassie en is integer. Die bovenvermelde individuen zijn geen mensen. Laat staan dat ze een hart zouden hebben. Het zijn omlaaggevallen hersenloze incompetente ordervolgende robotten met een veel te groot ego die nog nooit gehoord hebben van logica, menselijkheid of empathie, die werken voor een criminele organisatie voor en in het belang van enkele heel duistere Satanische pedofiele, kindermoordende figuren die niets liever willen dan gehoorzame hersenloze slaven ipv vrije nadenkende mensen. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in het welzijn van hun medemens. Enkel in macht, geld, prestige, imago en andere onzin. Ze zijn zeer zwaar mentaal gestoord, psychopathisch en levensgevaarlijk en behoren bijgevolg alleen maar thuis in de zwaarste psychiatrische gevangenis.

Hun bewustzijn, als dat er al is, lijkt de afgelopen decennia weggelopen te zijn in ieder afvoerputje van vrijwel iedere instantie. Ze reageren daar, als dat al gebeurt, alsof ze op hun eigen facebookpagina zitten en of het om hun eigen portemonnee gaat, niet beseffend dat ze worden betaald door dezelfde mensen die hen nu om hulp vragen.

De drie bovenstaande alinea’s blijven staan tot ik al mijn bezittingen onbeschadigd terug heb.

Om alles wat zij gestolen hebben terug te kunnen kopen, is er veel geld nodig. Klik hier om een gift te doen.

True meaning of ISIS

Written by Ylona Van Toor

ware betekenis van isis

Something to think about… The Abyss, this 3D construct, is run by man driven energy… Which is Draco, Reptilian & Syrian Anunnaki driven. I found out that this timeline is a prison timeline on it’s own, and NO it’s less for the good humans in it who are almost all the 7,5 billion mind controlled and or involuntarily hosting entities, or just mind manipulated souls.

But rather for the malevolent aliens (who’s DNA have different lower frequencies) who still roam this galaxy with malevolent and destructive intentions, and who also reside on this planet, but less longer than expect.

They fear us humans, for a good reason, we’re actually much stronger than they’ll ever be, because we’re light source energy, which has the highest frequency in the cosmos. El is chi energy, so this represents our astral light bodies.

And we have lots of metaphysical gifts, they will never possess due to the fact they refuse to become into a higher vibratory mindset, this implies, you can only use your gifts with your own free will, if you’re kind and good and loving, always. 😍

This prison timeline which is separated from the other ones, will be over soon, due to the fact the other original “main” timeline is already experiencing higher global consciousness and there is no PPAI (1), and all the awakened people there, who are meditating there every day, so they’re pushing themselves individually to become awakened here. So quit worrying and start thinking positive…

Isis is the goddess of 💛 nature, magic and fertility.
That’s why they called the Illuminati’s elite’s army ISIS. 🤓

To start hating the name on it’s own, which represents Divine Feminine Energy.

It’s all abracadabra after all, here in the Abyss, we create reality in our subconscious and due to speech and thought. And because everything’s upside down here for a reason, people will get to understand why this is done, one day soon! 💖

My advice, be kind and loving, keep your vibes up, make beautiful memories, but also refuse to take their mind control shit!

(1) Pathogenic Predatory Artificial Intelligence, and it’s originally has been made by us, to imprison the negative races.  We’re all happy and experiencing life in another timeline, without their evil bullshit, I’m a goldsmith there, and happy with my kids and my 2 men and woman, because we experience love differently there, it’s like the people on the Pleiades experience. And also like many people do in the 5D, polyamory instead of inflicted monogamy which always works out bad, in this dimension. It’s to purify certain bloodlines and emotional turmoil. Due to mind control and manipulation with evil intentions, it’s called alien love bite, google it, many empaths experienced this in their love life, it’s for energy harvesting, their negative agenda. Since we’re lovers, we’re light beings, we’re only fighters, if necessary, that’s why we’re trained super soldiers, we’re all warriors for a reason! 🙂

If you think this article is worth some money, click here.

De werkelijke betekenis van het woord “openbaar”

Geschreven door rené vissers

Zoals reeds vaak uitgelegd zijn kerk, staat, rechterlijke macht, politie, enz. allen private franchisenemers van het mondiaal Roman Empire (RKK).
Zij vormen samen de mondiale schaduwregering die ons allemaal in hun macht heeft.
Het blijkt nodig te zijn keer op keer weer te herhalen dat de schaduw waarover zij regeren niet jou betreft maar het trustfonds wat zonder je medeweten is gevestigd op je eigen dode nageboorte die door kerk en staat als volwaardig menselijk persoon wordt beschouwd en waaraan zij alle zaken waarover zij heerschappij hebben, hebben toegeschreven en jou als familielid van de dode moederkoektweeling daaraan als verantwoordelijke borg hebben gesteld.
openbaar ministerie logoVeel mensen vragen zich af wat precies wordt bedoeld met het woord “openbaar” omdat in rechtbanken en andere openbare gebouwen veelal geen sprake is van openbaarheid en zij hun eigen private huisregels er op na houden. Hoe komt het dat men daar b.v. niet mag filmen en het mensen vaak verboden wordt om zaken die zich in die gebouwen afspelen in de openbaarheid te brengen ?
Daar wil ik graag wat meer duidelijkheid in brengen want het brengt vele mensen in verwarring en leid vaak tot veel ergernis en frustratie.
Zoals gezegd regeert de overheid niet over jou maar over je schaduw je dode nageboorte/moederkoektweeling die niemand als privaat eigendom heeft geclaimd en die kerk en staat in trustbeheer hebben genomen. Die moederkoek tweeling heeft dezelfde naam als jij met dat verschil dat die naam het karakter heeft van een dode corpus/corporatie en dus in Hoofdletters wordt geschreven of afgeleidde daarvan. Jij bent hoewel deze moederkoektweeling hetzelfde DNA heeft en dezelfde naam draagt als jij dus niet deze persoon maar een naast familielid van deze persoon die verantwoordelijk is gesteld voor de zaken die door de schaduwregering aan het moederkoekkindje worden toegeschreven.
Om nu vast te kunnen stellen dat jij familielid bent van het moederskindje moet de ambtenaar van de schaduwmoederkoekregering figuurlijk de kist waarin dat kindje ligt opgebaard even openen om te verifiëren of je wel echt familie bent van elkaar.
De baar waarin de documenten van je dode moederkoektweeling liggen opgebaard moet dus even worden geopend en het is precies dat wat de overheid en de rechterlijke macht en de rest van de commerciële criminelen van kerk en staat bedoelen met het woord “openbaar”!

Openbaar betekent dus niet noodzakelijk publiekelijk.

don’t forget !!!

Poging tot slavernij door © GEMEENTE ZEDELGEM (deel 3)

Enkele weken na dat commissaris Alain Van Acker de brief uit deel 2 ontving, belde hij mij op. Hier kan je de opname beluisteren.

Nadien bezorgde ik deze tweede brief aan het onthaal van de fictieve gemeente zedelgem.

Deze brief kan je ook hier downloaden.

Het moge duidelijk zijn dat ze bij die gemeente nog nooit gehoord hebben over logica. Ofwel mogen ze gewoon niet logisch nadenken. Ze moeten namelijk orders opvolgen. Het zijn robotten die er uitzien als mensen en geen echte mensen.

Als iemand uit huis wordt gezet, dan is dat meestal omdat die de huur niet kan betalen. Hoe zou die dan de kosten van die uithuiszetting wel kunnen betalen?

Meer info over de werking van een trust, lees je hier.

In de brief hierboven wordt verwezen naar bijlage 2 en bijlage 3.